www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

วันนี้คุณมีคะแนน IELTS แล้วรึยัง ? เตรียมคุณมุ่งสู่ IELTS-->6.5 ใน 30 - 180 วัน (เรียนเดี่ยว+มีsound lab ส่วนตัว+เรียนได้ทุกวัน)

ร่วมส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ คำแนะนำของท่านของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
วันนี้คุณมีคะแนน IELTS แล้วรึยัง ? เตรียมคุณมุ่งสู่ IELTS-->6.5 ใน 30 - 180 วัน (เรียนเดี่ยว+มีsound lab ส่วนตัว+เรียนได้ทุกวัน)


เรียน IELTS - Private ที่ SMART EDUCATION หมู่บ้านฝนทอง หลักสี่ สะพานใหม่ เรียนต่อเนื่องได้ทุกวัน (หยุดวันพระ) มี sound lab ส่วนตัว

หรือเลือกเรียนเตรียมสอบอื่น ๆ อาทิ CU-TEP-->550, SMART-I-->70,TOEFLitp(มหิดล,เกษตร)--> 550,TU-GET--> 550,TOEIC 750

December 2007นี้ มาติวเดี่ยวภาษาอังกฤษกับอาจารย์ ป.โท อักษรจุฬาฯ,TEFL,Cert.Professional English,Boston USAประสบการณ์ 20 ปี เรียนได้ทุกวัน มี Sound Lab ส่วนตัวเพื่อพัฒนาการฟัง

***หากเรียนที่อื่น ๆ แล้วยังไม่ได้ผล เชิญแวะมาที่นี่...ไม่ผิดหวัง สำหรับผู้ตั้งใจจริง***
***เพียงมุ่งมั่น ขยัน มีวินัยสม่ำเสมอ...ดินก็กลายเป็นดาวได้ในไม่ช้า ***

มุ่งสู่ IELTS 6.5 , CU-TEP 550 , SMART-I 70, TU-GET 550, TOEFL itp(paperมหิดล,เกษตร) 550, TOEIC 750

SMART EDUCATION (โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพภาษา)
10/10 หมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ (ตรงข้ามซอยพหลฯ 59)
ใกล้ Lotus วงเวียนหลักสี่-สะพานใหม่ ถ.พหลโยธิน บางเขน 10220
โทร.081-907-2118, 089-367-1754, 081-909-6541

เปิดทำการทุกวัน : 16.30-20.30 น. (หยุดทุกวันพระ)
Tel. 08-1907-2118, 08-9367-1754 ,08-1909-6541


หลักสูตร IELTS แบบ Private เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด
โปรโมชั่นพิเศษภายใน December 2007 เท่านั้น
มีราคาพิเศษสุดสำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 3 คน (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

1. หลักสูตร IELTS-Listening 30 ชม. ปกติ 18,600 บาท พิเศษเพียง 9,600 บาท
หรือเลือกเรียน Listening แบบรับรองผลไม่จำกัดชม.เรียน พิเศษเพียง 12,600 บาท

2. หลักสูตร IELTS-Reading 30 ชม. ปกติ 18,600 บาท พิเศษเพียง 9,600 บาท
หรือเลือกเรียน Reading แบบรับรองผลไม่จำกัดชม.เรียน พิเศษเพียง 12,600 บาท

3. หลักสูตร IELTS-Writing Test-I 30 ชม. ปกติ 24,600 บาท พิเศษเพียง 10,600 บาท
หรือเลือกเรียน Writing Test-I แบบรับรองผลไม่จำกัดชม.เรียน พิเศษเพียง 12,600 บาท

4. หลักสูตร IELTS-Writing Test-II 30 ชม. ปกติ 24,600 บาท พิเศษเพียง 10,600 บาท
หรือเลือกเรียน IELTS-WritingTest-II แบบรับรองผลไม่จำกัดชม.เรียน พิเศษเพียง 12,600 บาท

5. หลักสูตร IELTS-Speaking-I 30 ชม. ปกติ 24,600 บาท พิเศษเพียง 10,600 บาท
หรือเลือกเรียน IELTS-Speaking-I แบบรับรองผลไม่จำกัดชม.เรียน พิเศษเพียง 12,600 บาท

6. หลักสูตร IELTS-Speaking-II 30 ชม. ปกติ 24,600 บาท พิเศษเพียง 10,600 บาท
หรือเลือกเรียน IELTS-Speaking-II แบบรับรองผลไม่จำกัดชม.เรียน พิเศษเพียง 12,600 บาท

7. หลักสูตร IELTS-Speaking-III 30 ชม. ปกติ 24,600 บาท พิเศษเพียง 10,600 บาท
หรือเลือกเรียนIELTS-Speaking-III แบบรับรองผลไม่จำกัดชม.เรียน พิเศษเพียง 12,600 บาท

หมายเหตุ :
1. ราคา Super Save ข้างต้นนี้ใช้กับผู้เรียนที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี และชำระเงินครบถ้วนในวันแรกที่มาติดต่อเท่านั้น
2. รับรองผลเฉพาะผู้ที่เข้าเรียนเต็มเวลา อย่างน้อย 4 ครั้ง/สัปดาห์ และขาดเรียนติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน
3. ระยะเวลาสู่ความสำเร็จของผู้เรียนแต่ละคน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่ผู้เรียนมีอยู่ด้วย
4. ผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีนัก ควรเผ