www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ร่วมส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ คำแนะนำของท่านของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นบุคคลากรประเภทหนึ่งที่ปฎิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย บุคคลากรในสาขานี้จะได้รับการศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ต่อจากนั้นจะศึกษาความรู้ความสามารถเพียงพอในการให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย
 
          ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ปรมาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความพยายามที่จะฟื้นฟูและพัฒนาแพทย์แผนไทยซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของไทย ในปี พ.ศ. 2523 โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมขึ้น และเปิดโรงเรียนเพื่อสอนการแพทย์แผนไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) รวมทั้งเปิดคลินิกเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบแพทย์แผนไทย ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรเป็นการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในปี พ.ศ. 2546 หน่วยงานทั้งหมดได้โอนย้ายมาสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรียกชื่อว่า สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)
ชื่อย่อ พท.บ. (B.TM.)
ปรัชญาของหลักสูตร
    เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
ระยะเวลาการศึกษา
    ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
ตัวอย่างวิชาที่เรียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ สถิติ
 
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยในการแพทย์แผนไทย
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์บูรณาการ มนุษย์กับสังคม
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน พยาธิวิทยาพื้นฐาน เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท เภสัชวิทยาพื้นฐาน กายพินิจและโรควินิจฉัย
หมายเหตุ : วิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จะเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย
เวชกรรมแผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย
หัตถเวชกรรมแผนไทย
ผดุงครรภ์
แนวทางการจัดการศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษีและปฏิบัติ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสาขาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่วิทยาเขตศาลายา ชั้นปีที่ 2และ 3 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิชาการแพทย์แผนไทยควบคู่กัน การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์แผนไทยในคลินิกอายุรเวท หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในภูมิภาคที่เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางด้านการแพทย์แผนไทย
สำเร็จการศึกษาแล้วได้อะไร และทำอะไรได้บ้าง
ได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
มีสิทธิ์ขอสอบขึ้นทะเบียนและสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย หรือประกอบอาชีพอิสระ (ส่วนตัว)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-419-7000 ต่อ 6425, 6429
ก็ลองเข้ามาดูนะครับ อาจเป็นแนวทางหนึ่งให้แก่น้องๆได้บ้าง.............
ปล. ถ้าน้องถามคำถามที่พี่พอจะตอบได้ก็จะตอบให้แต่ถ้าตอบไม่ได้จะพยายามหาคนมาตอบให้นะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเข้ามาตอบอ๊ะเปล่า
   
แนะนำมาโดย
วันที่ 24/02/2549 เวลา 11:13:46
เข้าชมบทความแนะนำนี้แล้ว 9339 ครั้ง ได้รับการโหวต 92 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 9339 คน ตอบ 24 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 18/10/2550 23:56:59
โดย คุณ TT
IP : 58.11.154.***
 

ไม่ต้องไปกลัวนะคะ ถ้าตั้งใจจริงๆทำได้อยู่แล้วค่ะ
เนื้อหาปี1 ก้อยังไม่ยากเกินไป แต่เยอะมากกว่า
ก้อต้องทบทวนบ่อยๆค่ะ ส่วนปีสูง จะเยอะมากกกก

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 23:56:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 18/10/2550 23:55:37
โดย คุณ TT
IP : 58.11.154.***
 

เรียนคณะนี้จบมาก็เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์น่ะค่ะ

แล้วพี่อยากให้น้องเข้ามาด้วยความตั้งใจๆจิงๆนะคะ
คือถ้าน้องเลือกเรียนแล้วพี่ก้ออยากให้น้องเชื่อมั่นในสายอาชีพที่เลือกมา

ถ้าอยากเปลี่ยนไปสายอื่นน้องคงต้องไปเรียนใหม่อ่ะ
เพราะที่นี่ไม่มีการเทียบเกรดค่ะ

ส่วนน้องที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งวิชาอะไร
ไม่

โพสต์เมื่อ : 18/10/2550 23:55:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 16/10/2550 14:47:22
โดย คุณ wawa
IP : 124.121.223.***
 

อยากเรียนคณะนี้จังเรยค่ะ แต่หนูโง่เลขอ่าทามไงดีคะพี่ขาช่วยหน่อยนะค่ะ


โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 14:47:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 16/10/2550 14:47:14
โดย คุณ wawa
IP : 124.121.223.***
 

อยากเรียนคณะนี้จังเรยค่ะ แต่หนูโง่เลขอ่าทามไงดีคะพี่ขาช่วยหน่อยนะค่ะ


โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 14:47:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 13/9/2550 1:24:04
โดย คุณ mi_nn
IP : 61.7.173.***
 

พี่ค่ะ คืออยากทราบว่าจบคณะนี้แล้วเรียนต่ออะไรได้บ้างค่ะ
แล้วมันพอมีลู่ทาง...แบบว่าจะเป็นหมอแผนปัจจุบันได้มั้ยค่ะ


โพสต์เมื่อ : 13/9/2550 1:24:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 12/7/2550 10:49:22
โดย คุณ ka
IP : 203.154.140.***
 

เรียนแล้วจบมาได้เป็นหมอมั้ยคะ หนูอยากรู้จังเลยคะ


โพสต์เมื่อ : 12/7/2550 10:49:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 26/6/2550 14:58:52
โดย คุณ ปา
IP : 61.19.117.***
 

ปีการศึกษา51นี้จาเปิดรับตรงหรือแอดกลางตอนไหนค่ะ

โพสต์เมื่อ : 26/6/2550 14:58:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 17/12/2549 16:37:44
โดย คุณ 007
IP : 125.25.17.***
 

อยากให้เปิด แพทย์แผนไทยต่อเนื่องจังเลย


โพสต์เมื่อ : 17/12/2549 16:37:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 20/3/2549 20:57:36
โดย คุณ Marski
IP : 202.133.144.***
 

ชอบคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์มากคะ จะเรียนให้ได้ แล้วจะไปเจอพวกพี่ๆ นะคะ ตอนนี้กำลังจะขึ้นม.6แล้วล่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/3/2549 20:57:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/3/2549 19:42:41
โดย คุณ SITT
IP : 203.188.59.***
 

พี่ไม่เข้าใจว่าหมอนวดในความหมายของน้องคืออะไรนะคะ แต่ว่าคณะเราก็มีเรียนนวด(หัตถเวชกรรมแผนไทย)ค่ะเป็นการนวดแบบราชสำนัก นวดเพื่อการรักษา นอกจากนั้นก็ยังเรียน เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์ ปี1 จะเรียนเบาหน่อยเพราะจะเป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะเป็นหนักวิชาคณะตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป พี่ว่าถ้าน้องอยากเรียนหมอ ก็ควรจะมุ่งไปทางนั้นเลย เพราะการแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นถึงจะมีเรียนพื้นฐานการแพทย์ด้วยก็จริง แต่เมื่อจบออกมางานเราจะแตกต่างกับสายการแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะเราจะไม่มีการผ่าตัด หรือ ฉีดยา แต่ก็อาจมีที่อ้างอิงกับแผนปัจจุบันบ้างเพราะเป็นประยุกต์

น้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรและงานได้จาก http://www.si.mahidol.ac.th/thaimed ก็คือเว็บไซต์ที่บอกไว้ด้านบนนั่นแหละค่ะ

โพสต์เมื่อ : 12/3/2549 19:42:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/3/2549 19:30:57
โดย คุณ SITT
IP : 203.188.59.***
 

ดีใจด้วยนะคะที่มีคนอยากเรียนคณะนี้จริง ๆ อยากให้ช่วยกันสืบทอดกันต่อไปค่ะ สนใจบอร์ดคณะเข้ามาที่นี่นะคะ http://www.yimsiam.com/board/V70/index.asp?wbID=thai_med_mu

โพสต์เมื่อ : 12/3/2549 19:30:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/3/2549 19:24:17
โดย คุณ SITT
IP : 203.188.59.***
 

ดีใจด้วยนะคะที่มีคนอยากเรียนคณะนี้จริง ๆ อยากให้ช่วยกันสืบทอดกันต่อไปค่ะ สนใจบอร์ดคณะเข้ามาที่นี่นะคะ http://www.yimsiam.com/board/V70/index.asp?wbID=thai_med_mu

โพสต์เมื่อ : 12/3/2549 19:24:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/3/2549 10:50:51
โดย คุณ พี่เอก (cแพทย์ รุ่น 32)
IP : 203.147.20.***
 

**เปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับผู้สนใจเท่านั้น

http://tu-smart-poster.powermac.at

สนใจสมัครเรียน
ติดต่อ 09-6801118 เวลา 16:00-22:00 น ทุกวัน

ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกคนครับ

โพสต์เมื่อ : 4/3/2549 10:50:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/3/2549 6:23:16
โดย คุณ silverarm
IP : 203.113.41.***
 

ผมสงสัย แล้วก็สัยจะสงมากเลยอะครับ พี่งับ
คือ แพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ย ใช่หมอนวดไหมอะ ถามตรงๆ นะครับ
แล้วถ้าไม่ใช่หมอนวด จบแล้วเราทำอะไรได้บ้าง
จริงๆ ก็มีญาติเรียนอยู่เหมือนกัน เขาก็บอกว่าเรียนไม่เครียดอะไร
ใจจริงผมอยากเรียนแพทย์มากเลยครับ แต่กลัวทำไม่ได้ แล้วเห็นคณะนี้ก็เลยจะศึกษาดูว่ามานเป็นไงอะงับ

โพสต์เมื่อ : 3/3/2549 6:23:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/3/2549 9:17:04
โดย คุณ แอมแอม
IP : 202.57.173.***
 

รับสองปี่ต่อเนื่องคณะบริหารรึเปล่าแล้วเรียนกี่ปี จบแวได้รับปริญญาด้วยใช่ไหม

โพสต์เมื่อ : 1/3/2549 9:17:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/2/2549 11:38:56
โดย คุณ SITT 031 03
IP : 202.28.180.***
 

เราต้องเรียนกับ ท่านอาจารย์ใหญ่ครับ แต่เราจะเรียนเฉพาะคณะเราครับ เพราะเป็นสิ่งสำคัญมากในการศึกษาร่างกายของมนุษย์เพื่อนำไปใช้ในตรวจ และรักษาโรค ครับ

โพสต์เมื่อ : 28/2/2549 11:38:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/2/2549 10:03:44
โดย คุณ minami
IP : 61.19.82.***
 

น่าเรียนจังเลย แต่อยากถามว่าต้องเรียนกับศพไหมคะ เล้วต้องเรียนรวมกับนักศึกษาแพทย์ไหมอ่ะ

โพสต์เมื่อ : 28/2/2549 10:03:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 28/2/2549 10:00:31
โดย คุณ minami
IP : 61.19.82.***
 

5555

โพสต์เมื่อ : 28/2/2549 10:00:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 26/2/2549 2:22:02
โดย คุณ SITT 031 03
IP : 202.28.180.***
 

ปีนี้รับแอดมิชชั่นตรง 40 คน แอดมิชชั่นกลาง 20 คนครับ

ในการรับสมัคร แอดมิชชั่นตรงนั้น ทางมหิดล รับ 40 คนครับ ซึ่งเกณฑ์การรับมีดังนี้

1. ต้องมี เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. เกรดเฉลี่ยสะสมใน ทั้ง 5 สาระ ไม่ต่ำกว่า 2.00 เช่นเดียวกัน

3. ต้องไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

4. ไม่มีแขนขาผิดปกติ เพราะต้องใช้กำลังนิ้วมือในการเรียนหัตถเวชกรรมแผนไทย

5. เกณฑ์การคิดสัดส่วนคะแนน เอเน็ต มีดังนี้ ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับ
วิทย์ 30%
คณิต 20%
อังกฤษ 20%
ไทย 15%
สังคม 15%

ส่วนระบบแอดมิชชันกลาง นั้น รับ จำนวน 20 คน ครับ
สัดส่วนคะแนน เป็นดังต่อไปนี้ครับ

เกรดเฉลี่ยสะสม ใช้ 10%

เกรดเฉลี่ยสะสม สาระไทย สังคม ต่างประเทศ คณิต วิทย์ อย่างละ 4 % รวม 20%

โอเน็ต 35% สาระ ละ 7%

ส่วน เอเน็ต นั้น ก็ 35% เหมือนกัน เอาสาระ วิทย์ 15% คณิต 10% และอังกฤษ 10% ครับ

และการรับสมัครทั้งหมดก็ต้องผ่าน สกอ. นะครับ

แล้วพี่จะรอมาเป็นลูกพระราชบิดาด้วยกันนะครับ

ส่วนอีกคำถามนั้น จบมาเราสามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน เปิดคลีนิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เลยครับ ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ ให้ผ่านก่อนนะครับโพสต์เมื่อ : 26/2/2549 2:22:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/2/2549 2:37:11
โดย คุณ บอย
IP : 202.28.179.***
 

ออกมานี่ทำงานอะไรบ้างครับ

โพสต์เมื่อ : 25/2/2549 2:37:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/2/2549 22:39:41
โดย คุณ O@sIs
IP : 58.10.19.***
 

รักนักศึกษาแพทย์หญิงจังเลย สวย รวยสมอง แถมเรียนเก่งด้วยจากเด็ก ฝั่งไกลๆ รอใจนักศึกษาแพทย์หญิง.....

โพสต์เมื่อ : 24/2/2549 22:39:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/2/2549 11:24:51
โดย คุณ สตรอเบอรรี่ปั่นกล้วยไข่
IP : 202.28.180.***
 

มีรับแอดมิชชั่นหรือเปล่าค่ะ แล้วรับกี่คนคะ ตอบให้ด้วยนะคะ หนูช๊อบชอบ.........๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

โพสต์เมื่อ : 24/2/2549 11:24:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/2/2549 11:22:01
โดย คุณ แอบชอบ
IP : 202.28.180.***
 

เราก็ชอบน่ะ โควต้าจะออกตอนไหนครับ หรือต้องใช้คะแนนอะไรเท่าไรครับ

โพสต์เมื่อ : 24/2/2549 11:22:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/2/2549 11:15:24
โดย คุณ เด็กแอดมิชชัน
IP : 202.28.180.***
 

เป็นคณะที่น่าสนใจมากเลย ครับ ผมจะเรียนให้ได้ครับ...

โพสต์เมื่อ : 24/2/2549 11:15:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 9339 คน ตอบ 24 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7