www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

:: รับสมัครร่วมโครงการ “ อินเทอร์นชิพ ” ของ พรรคประชาธิปัตย์ ::

ร่วมส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ คำแนะนำของท่านของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

:: รับสมัครร่วมโครงการ “ อินเทอร์นชิพ ” ของ พรรคประชาธิปัตย์ ::
ปิดเทอมนี้รวมกำลังสมองช่วยชาติพัฒนาประเทศ ผ่านฝีมีอ


          ***โครงการ “ อินเทอร์นชิพ ” พรรคประชาธิปัตย์ เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 3 ***

รุ่นที่ 3 วันที่ 9 – 25  ตุลาคม  2550*

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาในประเทศไทย
( ปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2550 )


* หมายเหตุ: นัดสัมภาษณ์ในวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 50 เวลา 9.00-17.00น.


วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2550 ปฐมนิเทศ (โปรดแต่งกายสุภาพ)
 
 


1. กติกาในการเข้าร่วมโครงการ
- เพศหญิง / ชาย สัญชาติไทย ( ไม่จำกัด อายุ )
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี / ศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป รร.( ไม่จำกัดสาขา )
- มีความตั้งใจที่จะทำงานการเมือง
- มีความสนใจในระบบการเมืองการปกครองที่เน้นความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน
 

 

2. กรุณาแนบ resume และ transcript การศึกษา
มาพร้อมใบสมัคร แล้วส่งมาที่:    

นายชำนาญ เกิดโสภา
โครงการ “ อินเทอร์นชิพ ” พรรคประชาธิปัตย์
สำนักงานกิจการเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์
เลขที่ 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรสาร: 02 615-7216

(ปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2550)

 


3. ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นาย ชำนาญ เกิดโสภา
โทร : 02 270-0036 ต่อ 536 / 145
มือถือ : 081 206-6228

นาย จิรายุ ตุลยานนท์
โทร : 02 270-2524
มือถือ : 081 453-1100
 


-------------------------------------------------------------------------

- Download ใบสมัคร
        

- ตัวอย่างกิจกรรมปี 2549 ( รุ่นที่ 1)


- ตัวอย่างกิจกรรมปี 2550/1 ( รุ่นที่ 2)


 http://www.democrat.or.th/internship.htm

 http://www.abhisit.org

 http://www.kriengsak.com   (เปิดรับสมัคร โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม)


                          ....................................................

   
แนะนำมาโดย trangcity (สิทธิพล จันทร์ผ่อง) บทความท